De schoolraad

De schoolraad is een verplicht adviesorgaan met de bevoegdheid om de directeur en de school bij te staan op verscheidene vlakken. Dit kan zowel gaan over de algemene organisatie van de school, maar ook over het inschrijvingsbeleid, het schoolbudget en schoolwerkplan, de infrastructuur en niet te vergeten het welzijn en de veiligheid. Ook elke verandering in het schoolreglement zal hier besproken worden.

De schoolraad heeft tevens het recht informatie op te vragen over beslissingen van de directeur en van de bestuursorganen van de scholengroep die een invloed hebben op de schoolwerking.  
Het beslissingsrecht blijft in handen van het schoolbestuur.

De duur van een mandaat is 4 jaar. De schoolraad kiest onder de rechtstreeks verkozen ouders en de gecoöpteerde leden een voorzitter en ondervoorzitter. De directeur zetelt met raadgevende stem.


Onze schoolraad, samengesteld in april 2021, bestaat uit volgende leden :

  • personeelsleden : Naomi Falkowski, Elynn Van Uffel, Donna Casteels 
  • gecoöpteerde leden : An De Coninck (voorzitter), Carlo Mouton 
  • ouders : Marijke Willemsens, Eric Verheyen, Kris De Smedt 
  • de directeur : Elke Moeskops