Het schoolbestuur

De scholengroepen en de Raad zijn de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd op drie niveaus die elkaar aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheden hebben.  

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad die verplicht wordt samengesteld.   

Op het tussenniveau zijn er 27 scholengroepen met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur en een college van directeurs.  

Onze school maakt deel uit van:

Scholengroep 5 Mechelen - Keerbergen - Heist-op-den-Berg

Binnen deze scholengroep behoren wij tot scholengemeenschap ‘De Sterrenplukkers’,
samen met GO! BS Alice Nahon, GO! leefschool De Pluishoek, GO! BS Dr. Jozef Weyns, GO! BS 't Wensbos, GO! BS Keerbergen, GO! BS Klim op, GO! BS Ter Berken, GO! Freinetschool Triangel en GO! BS Wonderwijs.

Op het centrale niveau zijn de Raad en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd.