De ouderraad


We willen als school extra aandacht besteden aan participatie, zowel op leerlingen-als op ouderniveau.

Door de gewijzigde vzw-wetgevingen met vooral extra administratieve lasten werd besloten om Oudervereniging VZW 'De Cocooners' te ontbinden. Enkele ouders uit die oudervereniging en de school hebben al de eerste stappen gezet om een ouderraad op te richten.
We laten ons hierbij ondersteunen/begeleiden door GO! Ouders.

Een ouderraad is een officieel adviesorgaan van de school. Alle ouders die dat wensen kunnen deelnemen.

We zetten 2 grote doelen voorop:
- Mee nadenken over thema's zoals bv. gezondheidsbeleid, een verkeersveilige schoolomgeving, klasouders,...
- Ondersteunen van de school in organisatie en uitvoering van avtiviteiten zoals een mosselfeest, boekenbeurs,...

We willen dus zorgen voor een samenwerking tussen school en ouders die respectvol, constructief, met vertrouwen en open verloopt.

We zetten in op meeleven, meeweten, meehelpen en meedenken.