GO!

Kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie en -strategie.  De grote principes hiervan zijn vastgelegd in het Pedagogisch Project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO).  De integrale tekst ervan is terug te vinden op www.g-o.be.

In dit kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan.